Information

Marknadsföring via sociala medier. Konsumentverket informerar.
Personuppgifter i sociala medier. Integritetsskyddsmyndigheten.

Med sociala medier avses som regel en onlinetjänst där privatpersoner kan upprätta profiler och kommunicera med varandra, däribland dela information och innehåll som text, bilder, ljudfiler m.m. Exempel på sociala medier är chattrum, spel eller sociala nätverk.

Det finns lagar för internetverksamhet också. Grundläggande lagstiftning om bolag, föreningar och stiftelser. Arbetet inom immaterialrätten syftar till att främja tillväxt och sysselsättning genom att innovation, skapande och investeringar stimuleras. De immateriella rättigheterna måste skyddas av ett väl avvägt system av sanktioner. Reglerna ska vara utformade så att intrång i rättigheterna motverkas. Visa bilder, lyssna på musik, inneha musik, texter och bilder på sin webbsida.

Riksdagen är Sveriges lagstiftande församling. Som underlag för riksdagens beslut ligger i de flesta fall förslag till nya och ändrade lagar från regeringen. Förslagen utarbetas i det departement som ansvarar för det verksamhetsområde dit lagstiftningen hör.

Sverige har fyra grundlagar.

  1. regeringsformen
  2. successionsordningen
  3. tryckfrihetsförordningen
  4. yttrandefrihetsgrundlagen

Dataskyddsförordningen (GDPR) hjälper dig ta kontrollen över dina personuppgifter genom att ge dig rättigheter över hur dina personuppgifter får användas.
En personuppgift är information om en identifierbar fysisk person.

All information som handlar om fysiska personer som kan identifieras är personuppgifter.

Om du som privatperson äger en bil, är bilregistreringsnumret en personuppgift. Registreringsnumret kan nämligen kopplas till dig som fysisk person – det är möjligt att utläsa att du är bilägaren. Om bilen istället ägs av ett företag är bilregistreringsnumret inte en personuppgift, eftersom bilen inte kan kopplas till en fysisk person. För de som använder bil i tjänsten.

Det spelar ingen roll om du är direkt identifierbar genom uppgiften, eller om det krävs att ytterligare information inhämtas för att du ska kunna identifieras.

Exempel personuppgifter som gäller dig är ditt namn, din e-postadress, ett foto på dig, ditt ID-kortnummer och din IP-adress när du surfar på nätet.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Hantering av personuppgifter. Hos Integritetsskyddsmyndigheten kan du läsa om GDPR och vad det innebär. Dataskyddsförordningen (GDPR) hjälper dig att ta kontrollen över denna information genom åtskilliga viktiga rättigheter, som ger dig större makt att skydda dig.

Internetverksamhet har på eget initiativ skapat bilder och texter om olika företag. Med utgångspunkt från deras hemsida. De är informerade om detta och har i vissa fall återkopplat att de godkänner detta. En del bilder som inte är copyrigthtskyddade på den här sidan, är skapade hos Internetverksamhet och berörda parter är informerade om detta.

Om uppgifter sparas om dig, behandlas de med sekretess. T ex vid samarbete mellan oss.