Starta företag

När du startar eget företag, behöver du göra en skatte-och avgiftsanmälan till Skatteverket. Detta ligger till grund för F-skattebevis och momsregistrering mm. Information om F-skatt.

Information från Almis hemsida Affärsplan, en första skiss, Affärsplan fördjupat arbete. Du kan inte fylla i uppgifterna direkt på sidan du behöver skriva ut dem och sedan fylla i dem.

Om du har ett namn på ditt företag och inte vill att någon annan ska använda samma namn så kan du registrera din firma hos Bolagsverket. Det är frivilligt och namnet är bara skyddat i det län där du bor. I vissa fall måste du registrera din firma hos Bolagsverket. Läs mer om det på Bolagsverkets hemsida. Ladda ned blankett för nyregistrering hos Bolagsverket.

För att vara enskild näringsidkare behöver du registrera det hos Skatteverket. Du kan också göra det hos Verksamt.se med e-legitimation, då slipper du skicka dokument i papper.

Ansökan hos Skatteverket, ladda ned blankett för Momsregistrering, skriv ut den och sedan skicka den till Skatteverkets inläsningscentral.

Hos Nyföretagarcentrum kan du få kostnadsfri rådgivning, de finns i åtminstone 200 kommuner.

Företag behöver en affärsidé. En affärsidé är en grund för ett företag. Affärsidéer behöver inte alltid vara unika, det går till exempel att hyra en redan färdig affärsidé och etablera den i annat område. Affärsidén är den första och viktigaste byggstenen i en affärsmodell för en näringsverksamhet. Affärsidén är hur du och ditt företag tillfredställer ett behov som finns på marknaden.

Fem sätt att testa din affärsidé.

1. Finns det behov av den produkt eller tjänst du erbjuder.

2. För att kunna räkna på din idé behöver du veta hur mycket dina kunder är beredda att betala.

3. Hör med dina vänner och kontakter. Vad tycker de och vad kan förbättras.

4. Ta reda på hur prisbilden ser ut och hur hård konkurrens det är på marknaden

5. Undersök andra företag i samma bransch. Hur går det för dem och kan du göra det bättre.

Du säljer lösningar på ett problem.

  • Vem är det som har problemet? Dina kunder och din målgrupp.
  • Vad är problemet? Dina kunders behov.
  • Hur löser du problemet? Dina produkter eller tjänster.

Hur når lösningen kunderna? Svaret är distributionskanalerna.
Hur får målgruppen veta att du har lösningen på deras problem? Svaret är marknadsföringskanalerna.

Momsräknare: Klicka på momsräknare, så öppnas en momsräknare där du kan räkna ut vilka priser/kostnader du kan använda när du väljer priser/kostnader för din verksamhet.