Tio förslag

1. Konkretisera affärsidén genom att punkta upp affärsplanen. Beskriv detaljerat vad företaget ska göra. Vad är det unika med företaget, framhåll det.

2. Beskriv dina kunskaper och erfarenheter som kommer att gynna företagandet, för du kommer att få ”sälja” dig själv och företaget i olika sammanhang.

3. Hur stor är marknaden, företagets potential och hur ser den ut utifrån din tjänst eller produkt. Hur är konkurrensen. Fundera på om du behöver bredda tjänsten eller nischa in den ännu mer.

4. Tänk kund och åter kund. Vem är kunden och hur tänker och handlar de. Underbygg med fakta.

5. Företaget, produkterna och tjänsterna behöver marknadsföras och synliggöras. Kunderna behöver veta att de finns, utnyttja gärna vägar som Youtube, Facebook, Google och bloggar.

6. Alla företag byggs genom framgångar i sälj. Tänk kreativt och konkretisera idéerna. Okonventionelle metoder kan löna sig. Utan intäkter kan företaget inte överleva.

7. Urskilj affärsidéns kritiska faktorer. Är det kolonisering, prissättning. Tillgången på utbildad och kunnig personal. Om man är medveten om företagets styrka, svagheter, risker och möjligheter redan från början och planerar utifrån dem kan problem undvikas.

8. Ekonomin. Gör en budget förslagsvis för två år. Då får du en ”röd tråd” att följa och som kan vägleda dig ifall du behöver göra någon förändring för kostnader. Beskriv hur du finansierar företagets start.

9. Utnyttja kontakter, nätverk från första stund och konsekvent. Våga be om hjälp men sortera råden och dra egna slutsatser.

10. Tydliggör företagets mål och vision. Har du det klart för dig är det lättare att nå dit. Skapa en viss distans till företaget och ta hjälp av kunniga medarbetare, delegera. Se företagandet som en livsstil.