På arbetsplatsen

Tillit är nyckeln till hälsa på jobbet

Nästan varannan person har upplevt psykisk ohälsa, visar en undersökning gjord av Simployer hösten 2021. Hela 21 procent anger en otydlig arbetssituation som orsak.
– Människor behöver veta vad som förväntas av dem på arbetet för att må bra, förklarar Ida Ljungberg, HR- och arbetsrättsexpert på Simployer.
Under hemarbetet har tyvärr många chefer haft problem med att förmedla den tydlighet som krävs. Men tydligheten får inte förväxlas med kontroll och detaljstyrning.
– Chefens uppgift är att tydliggöra VAD som ska göras, men HUR behöver medarbetarna få vara med och ha ansvar för.
Kruxet är att en sådan situation kräver tillit mellan chef och anställd.
– Tillit är inte något man kan kommendera fram, utan det är något som uppstår över tid när två personer har en relation till varandra. Om chefen över tid visar att hen litar på den anställda, men också att hen har den anställdes rygg om något går fel, kommer tillit att uppstå.
Och det skapar många fördelar.
– De anställda kommer att våga säga ifrån i tid om de mår dåligt eller om något går fel. Framförallt kommer de att våga lägga fram nya idéer och lösningar vilket gynnar företagets innovation och långsiktiga lönsamhet.

Simployer