Kommunikation

Tala så jag ser dig!” / Sokrates 450 f Kr

Vem du än är, vad du än gör, så kommer din förmåga att kommunicera med andra människor styra dina relationer, din utveckling och ditt liv.

Vad är kommunikation? Det är massor!
Bland annat en basförutsättning för att länder, samhällen, organisationer, företag eller relationer ska kunna fungera.
Att kommunicera rätt:
– förstå och bli förstådd
– uppfatta och tolka rätt
– höra och höras
– ha de rätta relationerna till andra
– reaktionerna blir de man förväntat sig

Med andra ord en fråga om:
VILJA
NÄRVARO
SJÄLVINSIKT
RESPEKT
HÄNSYN
EMPATI
FÖRMÅGA

hos alla inblandade