Så sätter du rätt mål

De flesta människor sätter inga mål och stannar i utvecklingen. Här får du några knep som kan ge ditt företag försprång.

Vad vill du uppnå? De flesta människor sätter inte mål. Om du gör det har du redan kommit en bra bit på väg. Fundera över vad just du vill uppnå.

Varför vill du uppnå det? Hur kommer ditt liv att förändras? Om du inte vet varför du vill uppnå dina mål kommer du inte att lyckas nå dem.

Är målet verkligen ditt? Var noga med att de mål du sätter upp verkligen är dina egna. När du känner 100% passion och motivation inför dina mål, har du hittat rätt.

Ta hjälp av andra. Genom att berätta om dina mål för andra, ökar du chansen att lyckas. När din  omgivning känner till dina mål, får de större förståelse för din situation och hjälper till på vägen.

Använd delmål. Ha ett tydligt slutmål men dela upp det i mindre delar. Det är de små förändringarna i vardagen som kan ta dig närmare slutmålet.

Sätt deadlines. Om du vet när en uppgift ska vara avklarad har du lättare att fokusera på den. De flesta av oss blir mer effektiva när vi har tydliga deadlines att passa.

Skilj på mål och mål. Sätt upp resultatmål och processmål. Innebär att du dels har tydliga mål för vilka resultat företaget ska uppnå men också att du har mål för vilka färdigheter ni ska införskaffa under tiden. Processmålen leder till uppnådda resultatmål.

Konkretisera. Var extremt tydlig med dina mål och använd gärna metoden SMART.
S specifikt
M mätbart
A accepterat
R realistiska
T tidsatt

Var flexibel. Det viktigaste är att ha ett tydligt slutmål men också se till att vara flexibel på vägen dit. Om du misslyckas med att nå ett delmål, sätter du omedelbart ett nytt. Se delmål som en möjlighet att justera vägen till slutmålet.

Skriv ned dina mål. Det viktigaste tipset. Om du påminns om dina mål varje dag, glömmer du inte bort dem.