Lojala kunder

Hur du kan få nöjda och lojala kunder.

 • Lyssna på kunden.
  Satsa dina krafter på att möta kundernas behov, inte att sälja på kunden mer än de efterfrågar.
 • Var inte för billig.
  Gör ett bra jobb och våga ta betalt för vad det kostar.
 • Involvera medarbetare.
  Se till att alla medarbetare är delaktiga när det handlar om hur kunderna ska behandlas. Presentera gärna den medarbetare som gjort jobbet för kunden.
 • Uppdatera.
  Kundvården behöver få kosta. Vårda ditt kundregister och håll det uppdaterat.