GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) hjälper dig ta kontrollen över dina personuppgifter genom att ge dig rättigheter över hur dina personuppgifter får användas.
En personuppgift är information om en identifierbar fysisk person.

All information som handlar om fysiska personer som kan identifieras är personuppgifter.

Om du som privatperson äger en bil, är bilregistreringsnumret en personuppgift. Registreringsnumret kan nämligen kopplas till dig som fysisk person – det är möjligt att utläsa att du är bilägaren. Om bilen istället ägs av ett företag är bilregistreringsnumret inte en personuppgift, eftersom bilen inte kan kopplas till en fysisk person.

Det spelar ingen roll om du är direkt identifierbar genom uppgiften, eller om det krävs att ytterligare information inhämtas för att du ska kunna identifieras.

Exempel personuppgifter som gäller dig är ditt namn, din e-postadress, ett foto på dig, ditt ID-kortnummer och din IP-adress när du surfar på nätet.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är till att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Du kan läsa mer om det här hos Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.