Välkommen

Har du provat OpenOffice, som ett alternativ till MS Office. Internetverksamhet använder OpenOffice och är nöjda med det.

OpenOffice.org har öppen källkod och är helt fritt att använda. Programvaran är i sig kostnadsfri. Openoffice.org är ett av det största programmen med öppen källkod, vid sidan av sådana som GNU/Linux, Gimp och Mozilla. OpenOffice.org finns för både Mac och PC.

Moduler:
OpenOffice.org Base är en databashanterare där man kan skapa tabeller, frågor och rapporter.

OpenOffice.org Calc är ett kalkylprogram.

OpenOffice.org Draw är en vektorbaserad grafikmodul där man kan skapa enkla ritningar, flödesdiagram mm.

OpenOffice.org Impress är ett presentationsprogram.

OpenOffice.org Math är en formeleditor där man kan skapa matematiska formler.

OpenOffice.org Writer är en ordbehandlare.

För samtliga moduler gäller att resultatet (dokument, kalkyler, bilder, etc.) kan exporteras till pdf-format. Filerna som skapas sparas i det öppna filformatet OpenDocument, men det går också att öppna och spara filer i andra vanligen förekommande format. Till exempel kan Wordfiler, Excelfiler och PowerPointfiler redigeras. Grafikmodulen Draw kan skriva och läsa nästan alla typer av bildfiler.

Läs mer om OpenOffice, på deras hemsida.