Verksamhet

Goda råd.
www.Esbri.se arbetar främst med att sprida forskningsbaserad kunskap om entreprenörskap, innovation och småföretagande.

www.skatteverket.se
Här kan du läsa om hur det går till att starta ett företag, vilka regler som gäller under tiden du driver företaget och hur du en dag avslutar verksamheten.

www.driva-eget.se/lonekalkyl.
Här kan du räkna ut hur mycket du behöver fakturera för att få ut lika mycket som vid en viss månadslön som löntagare.

www.nyforetagarcentrum.se.
Hitta lokala Nyföretagarkontor för att kontakta dem och få personlig hjälp vid support.

www.ifa.se.
Kostnadsfri rådgivning för nyföretagare på olika språk exempelvis hjälp med affärsplan.

www.coompanion.se.
Rådgivning för dig som vill starta företag tillsammans med andra i kooperativ form, finns i varje län.